Algemene informatie over de onderneming

De firma Paul Van Hulle grondwerken N.V. is een familiebedrijf gevestigd te Tielt. De activiteiten van het bedrijf concentreren zich rond twee hoofdactiviteiten nl. grond-, riolerings- en wegeniswerken en de aanleg en heraanleg van voetbalvelden.

Het ganse jaar door voeren wij allerhande aannemingswerken uit. In hoofdzaak onderhoudswerken, wegenis- en rioleringswerken, verkavelingen en dergelijke voor allerhande bouwheren, zowel openbare besturen alsook private personen of organisaties. Wij stellen hiervoor een dertigtal mensen te werk.

In het rustseizoen (periode april, mei en juni) van de voetbalcompetitie renoveren wij ook voetbalvelden. Jaarlijks worden zo een kleine 200 velden in meer of mindere mate aangepakt. Dit gaat van herinzaaien, over nivelleren van het veld, tot een volledige heraanleg van het plein. Het aanleggen van volledig nieuwe sportterreinen behoort ook tot onze expertise.

Van de bovenstaande activiteiten tonen de respectievelijke webpagina's een uitgebreider overzicht met referenties.

 

Coördinaten :

VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN N.V.

Kanegemstraat 1 - 8700 TIELT
T 051 400 676 - F 051 400 120
E info@paulvanhulle.be - W www.paulvanhulle.be
btw BE 0439.329.925

a