AANLEG van VERKAVELINGEN

 

Regelmatig leggen wij ook verkavelingen aan.  Dit voor verschillende opdrachtgevers, VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), WVI (West-Vlaamse Intercommunale), Huyzentruyt, Danneels, Dumobil, en andere privé-verkavelaars.

Het grote verschil met een traditioneel wegenis- en rioleringswerk is dat we van niets beginnen en dus weinig of geen referentiepunten hebben, anderzijds hoeven we dan ook weinig of geen rekening te houden met het verkeer (signalisatie of verkeersomleiding) of met de bewoners.

REFERENTIES

VERKAVELING “HET MOLENHUISJE” TE PITTEM

Verkaveling met gemengde bebouwing (koppel- en vrijstaande woningen) voor een privé-verkavelaar.  Aanleg gescheiden rioleringsstelsel (regenwaterriolering met debietbeperking), aansluitingen, beton boordstenen en greppels, verharding in asfalt, parking in betonstraatstenen en groenstrook.

Bouwheer :                              BVBA Baerts Molen
Aanbestedingsbedrag :             ± 200.000 €
Uitvoeringsperiode :                  2007

 

VERKAVELING AAN DE HENRI DUNANTLAAN TE MENEN

Verkaveling voor vrijstaande woningen (uitbreiding van bestaande verkaveling).  Doodlopend straatje met rotonde.  Riolering met gescheiden stelsel (regenwaterriolering met debietbeperking) aansluitingen, beton boordstenen en greppels, verharding in asfalt, parking en rotonde in betonstraatstenen en groenstrook.

 

Bouwheer :                              NV Terra Nostra
Aanbestedingsbedrag :             ± 100.000 €
Uitvoeringsperiode :                  2008

 

VERKAVELING AAN DE DISGRACHT TE HEULE - KORTRIJK

Verkaveling voor sociale woningen (woningen werden gebouwd voor de aanleg van de omgeving).  Ontworpen als woonerf.  Riolering met gescheiden stelsel (vuilwater aangesloten op bestaande riolering – regenwaterriolering aangesloten op infiltratiebekken).  Aansluitingen.  Verhardingen in betonstraatstenen.  Groenstroken.

Bouwheer :                              VMSW en Zuid-Westvlaamse Huisvestingsmaatschappij
Aanbestedingsbedrag :             ± 250.000 €
Uitvoeringsperiode :                  2008