Renovatie en heraanleg van voetbal- en sportvelden

Sinds 1985 renoveert de n.v. Paul Van Hulle ook jaarlijks ongeveer een 250-tal voetbalvelden. Voetbalvelden hebben namelijk een jaarlijks onderhoud nodig doordat de bovenste grondlaag door de noppen van voetbalschoenen voortdurend wordt gekneed en zo sterk gaat verdichten.

Hierdoor kan het regenwater moeilijk tot niet meer bij de onderliggende drainage komen. En natte terreinomstandigheden gaan dit proces nog versnellen. De sportvelden worden zo zwaar belast dat een jaarlijks onderhoud zich opdringt.

In het hierna volgend overzicht geven wij U een overzicht van de meest recente mogelijkheden en machines om sportvelden te renoveren.

 

Maaifrezen met Fieldtopmaker

Maaifrezen heeft als doel de bespelings-, milieu- en cultuurtechnische problemen aan te pakken. Met deze machine kunnen de pollen en eilanden gemaaifreesd worden. Tijdens het maaifrezen worden taaie sprieten, straatgras en onkruid afgemaaid.

Maaifrezen levert een vlak speelveld op.

Tijdens de restauratie kunnen de overhoogten in de doelgebieden geëgaliseerd worden. De bovenlaag van het veld blijft gehandhaafd. Bodemleven, waterhuishouding en stabiliteit blijven intact zodat het veld na 8 à 10 weken terug bespeelbaar is.

De Koro Recyclingdresser

Het uitgangspunt van de dresser is het gebruiken van de aanwezige grond in de bestaande toplaag als dressgrond voor de te renoveren grasmat. De gemaakte speelschade wordt weggewerkt en de toplaag van het terrein wordt verlucht door de koutermessen die meeslepen in de grond.

  1. De machine freest smalle sleuven in de grond uit de toplaag.
  2. Deze worden vervolgens gebruikt als dressgrond voor de grasmat.
  3. Door het gebruik van de meskouters die tussen de getrokken sleuven gleuven trekken en daarmee de grondbalken breken, wordt bovendien de toplaag belucht en de waterdoorlatendheid verbeterd.
  4. De uitgefreesde grond kan in de dressbak “opgespaard” worden om – waar nodig – terug uit te werpen om de grasmat plaatselijk te egaliseren.

Door de dresser in te zetten is het aanvoeren van teelaarde niet meer nodig want door het dressen wordt 30 à 60 m³ dressgrond afkomstig uit de bestaande toplaag op het veld aangebracht, dit terwijl het grasbestand gehandhaafd blijft.

Zandstrooier

Natte velden of terreinen met kleiachtige structuur kunnen, alvorens ze belucht worden, met gewassen zand 0/2 bestrooid worden. Het zand verbetert vooral de waterdoorlatendheid van de toplaag.

Vredo doorzaaimachine

De Vredo doorzaaimachine is speciaal ontworpen voor het doorzaaien en herinzaaien van een bestaande graszode en van vaste onbewerkte grond. Het unieke Vredo dubbelschijvensysteem maakt een minimale snede in de bodem waarin het zaad wordt opgenomen.

Het zaad valt tussen de schijven in de sleuf en wordt achter de schijven onmiddellijk tussen de omringende aarde ingeklemd. Hierna zorgt de aandrukrol voor verdere afsluiting van de sleuf. De nauwe rijenafstand van 3,5 cm geeft een optimale beworteling en een hechte dikke graszode. Inzaaien met 4 à 5 kg/are is aanbevolen (= ± 300 kg/veld).

Diepverluchting

Door het intensief bespelen van de voetbalvelden moeten deze regelmatig verlucht worden. Er bestaan 2 mogelijkheden van diepverluchting, namelijk met pennen of met messen.

Vertidrain

Bij de Vertidrain wrikken zich pennen in de bodem. De diepte is regelbaar van 20 tot 40 cm diep. Er ontstaan gaten in de bodem die kunnen worden opgevuld met zand waardoor de waterdoorlaatbaarheid naar de drainage sterk verbetert.

Beluchtingsschudfrees

Bij de beluchtingsschudfrees wordt de grond losgeschud door middel van messen die 40 cm diep in de bodem van de grasmat snijden zonder die te beschadigen. Hierdoor ontstaan barsten in de grond die een zeer goede drainering toelaten. Het eventueel open gestrooide zand wordt door de hydraulische borstels terug in de gleuven geveegd. Deze bewerking heeft qua bodemverluchting de beste resultaten. Supplementair voordeel aan deze methode is dat zij op ieder tijdstip ingezet kan worden op voorwaarde dat het terrein voldoende droog is. (bv. Een onderhoudsbeluchting in het najaar.)

Tot zover een kort overzicht van ons machinepark. Wij zijn steeds bereid om samen met U uw sportvelden te bekijken om U vervolgens, in samenspraak, een degelijk voorstel uit te werken.