WATERWERKEN

 

Ook het uitvoeren van werken aan waterlopen en het aanleggen van bufferbekkens behoort tot de voornaamste werken van de onderneming.

Bij de werken aan waterwegen gaat het vooral over het aanbrengen van oeverversterking in zowel betonelementen (riet- , mutategels, geprefabriceerde grachtelementen,…), stalen damwanden, houten palen en planken, maar ook over het bouwen van kopmuren of waterkeringconstructies.

 

ENKELE REFERENTIES

OPTIMALISATIE VAN DE AFWATERING IN TIELT

Aanpassingen aan de afwatering op diverse plaatsen in Tielt en de aanleg van een bufferbekken met overstort in de Stokerijstraat.
Bufferbekken met overstortconstructie met afsluitschuif, instroomkopmuren, oeverversterking met palen en planken, taludversterking met biodegradeerbaar weefsel.

Bouwheer : Stad Tielt
Aanbestedingsbedrag : ± 350.000 €
Uitvoeringsperiode : 2007

 

BUFFERBEKKEN TE STADEN - CARDIJNLAAN

Uitgraving en aanleg van een bufferbekken met uitstroomconstructie met debietbeperking, bouwen van keermuren, aanleg van riolering, oeverversterking met palen en planken, taludversterking met geprefabriceerde betonnen riettegels

Bouwheer : Gemeente Staden
Aanbestedingsbedrag : ± 150.000 €
Uitvoeringsperiode : 2008