Wegenis- en rioleringswerken

 

Een groot deel van onze uitvoeringsdossiers betreft wegenis- en rioleringswerken. Het vernieuwen van bestaande straten, met al of niet de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

De meeste van deze werken gebeuren in stads- of dorpskernen en hebben dus een grote impact op verkeerssituatie. In samenspraak met de verkeersdienst en de politie wordt dan ook in de meeste gevallen in omleidingsplan opgemaakt om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Ook de hinder voor de bewoners wordt zoveel als mogelijk beperkt. Ze worden meestal samen met de opdrachtgever door ons geïnformeerd in een bewonersvergadering voor de aanvang van de werken.

Het uitvoeren van een wegenis- en rioleringswerk gebeurt altijd volgens eenzelfde stramien. Na het plaatsen van de signalisatie breken we de rijweg en de eventueel aanwezige parkeerstroken op. De voetpaden blijven behouden om de toegang tot de woningen te vrijwaren. Nu wordt de hoofdriolering – zowel voor de afvoer van het regenwater als voor de afvoer van het vuilwater – aangelegd. Bij de aansluitingen van de woningen op de riolering wordt enkel plaatselijk het voetpad opgebroken en dan tijdelijk hersteld. Eens alle aansluitingen gebeurt worden de boordstenen en de slikkers geplaatst, samen met de fundering van het voetpad. Door deze werkwijze blijft de ginder voor de omwonden minimaal gehouden. Na de aanleg van de fundering van de rijweg wordt de verharding van rijweg en voetpaden aangevangen. Na de afwerking (eventueel straatmeubilair) wordt de werf opgekuist en de signalisatie verwijderd.

 

REFERENTIES

RENOVATIE MARKT EN OMGEVING SINT-PIETERSKERK TE TIELT

Volledige renovatie van de markt en de omgeving van de Sint-Pieterskerk. Gescheiden Rioleringsstelsel met 4 overstorten. Verhardingen in porfier (tegels en mozaïekkeien). Boordstenen in blauwe hardsteen. Bouw van fontein tussen recuperatietramrails. Groenaanleg.

Bouwheer : Stad Tielt
Aanbestedingsbedrag : ± 2.200.000 €
Uitvoeringsperiode : 2007-2008

 

HERINRICHTING BINNENPLEIN STADHUIS EN BIBLIOTHEEK TE TIELT

Heraanleg binnenplein tussen de bibliotheek en het stadhuis. Trappen en verhardingen in natuursteen. Waterpartij in Cortenstaal. Afscheidingen in Cortenstaal. Aanpassingen en aansluitingen aan riolering. Groenaanleg

Bouwheer : Stad Tielt
Aanbestedingsbedrag : ± 350.000 €
Uitvoeringsperiode : 2008